Kody Pkwiu, Klasyfikacja Pkwiu - Wyszukiwarka Kodów Pkwiu     Kody PKD 2007     Kody CPV     Stawka VAT Doradztwo

βeta
Twoja wyszukiwarka

E-Pkwiu

Wpisz szukane s_owo lub fraz_:

uwzgl_dnij dzia_y, grupy oraz klasy
poka_ wyja_nienia
Grupa 38.11.5 kod__w E-Pkwiu
Zawiera: 19 z 8561 kod__w E-Pkwiu.
E-Pkwiu: 38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.5.html
E-Pkwiu: 38.11.51 - Odpady szklane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.51.html
E-Pkwiu: 38.11.51.0 - Odpady szklane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.51 - Odpady szklane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.51.0.html
E-Pkwiu: 38.11.52 - Odpady z papieru i tektury
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.52.html
E-Pkwiu: 38.11.52.0 - Odpady z papieru i tektury
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.52 - Odpady z papieru i tektury
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.52.0.html
E-Pkwiu: 38.11.53 - Opony pneumatyczne, używane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.53.html
E-Pkwiu: 38.11.53.0 - Opony pneumatyczne, używane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.53 - Opony pneumatyczne, używane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.53.0.html
E-Pkwiu: 38.11.54 - Pozostałe odpady gumowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.54.html
E-Pkwiu: 38.11.54.0 - Pozostałe odpady gumowe
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.54 - Pozostałe odpady gumowe
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.54.0.html
E-Pkwiu: 38.11.55 - Odpady z tworzyw sztucznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.55.html
E-Pkwiu: 38.11.55.0 - Odpady z tworzyw sztucznych
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.55 - Odpady z tworzyw sztucznych
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.55.0.html
E-Pkwiu: 38.11.56 - Odpady włókiennicze
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.56.html
E-Pkwiu: 38.11.56.0 - Odpady włókiennicze
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.56 - Odpady włókiennicze
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.56.0.html
E-Pkwiu: 38.11.57 - Odpady ze skór
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.57.html
E-Pkwiu: 38.11.57.0 - Odpady ze skór
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.57 - Odpady ze skór
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.57.0.html
E-Pkwiu: 38.11.58 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.58.html
E-Pkwiu: 38.11.58.0 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.58 - Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.58.0.html
E-Pkwiu: 38.11.59 - Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.59.html
E-Pkwiu: 38.11.59.0 - Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
38 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
38.1 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW
38.11 - USŁUGI ZWIĄZANE ZE ZBIERANIEM ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
38.11.5 - Odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu
38.11.59 - Pozostałe odpady inne niż niebezpieczne nadające się do recyklingu, gdzie indziej niesklasyfikowane
Wyja__nienie: http://www.e-pkwiu.pl/kod,38.11.59.0.html
www.e-pkwiu.com.pl & Krzysztof Ignatowicz. Kontakt
www.e-pkwiu.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy w bazie kodów oraz klasyfikacji